arduino‎ > ‎arduino cursus‎ > ‎

06. infrarood - Alarm !!!

Met behulp van de Infrarood Sensor, maken we een alarm.
Gebruik extra kabeltjes en sluit de gele draad aan op de (analoge poort) A0.
Zwart op Ground en Rood op 5Volt.
 
Kopieer het onderstaande programma in een lege Sketch van het Arduino programma.
Kies uploaden. Wat doet het programma?
Op welke afstand detecteert de sensor een beweging?
 

Tekstvak


int sensorPin = A0;   
int sensorValue = 0;  // variable to store the value coming from the sensor

void setup() {

  pinMode(13, OUTPUT); 
}

void loop() {
  // read the value from the sensor:
  sensorValue = analogRead(sensorPin);   
 
  if (sensorValue/256==0){
      digitalWrite(13, HIGH);
      delay(2000);
  } 
  else
  { 
      digitalWrite(13, LOW);  
  }              
}

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments