arduino‎ > ‎arduino cursus‎ > ‎

08. infra rood afstandsbediening

Een heel handige sensor is de "infrarood ontvanger", je kunt hem bijvoorbeeld gebruiken om de Arduino op afstand een opdracht te geven. Er zijn veel mogelijke projecten: lichtjes aan en uit, of met een servo-motor iets laten draaien of bewegen op afstand.

Sluit alles aan (klik op de foto voor een vergroting). Gebruik een rode draad voor de 5V.


 Let op de volgorde van de aansluitingen.
 https://sites.google.com/site/technasiumstudiewijzer/config/pagetemplates/8-infra-rood-afstandsbediening/ir.jpg?attredirects=0
 


https://sites.google.com/site/technasiumstudiewijzer/arduino/arduino-cursus/snippets/IMG_20150104_010338.jpg

elke afstandsbediening is anders, dus eerst moet je uitvinden
welke codes door jouw afstandbediening worden gestuurd.

als je alles goed hebt aangesloten kun je het onderstaande programma uploaden

 (gebruik ctrl-c en ctrl-v en plak het in het arduino-programma)

#include <IRremote.h>

int RECV_PIN = 8;

IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;

void setup(){

  Serial.begin(9600);
  irrecv.enableIRIn(); 

}

void loop() {

if (irrecv.decode(&results)) {

    Serial.println(results.value, HEX);
    irrecv.resume();
    }

}
gebruik een goed werkende afstandsbediening, klik op het vergrootglas en lees de codes,
schrijf de codes die je wilt gebruiken op. bijvoorbeeld:
pijltje-opzij - 45F7F6DE
stop-knop = 56BE78AF
http://beterrekenen.nl/website/index.php?pag=260
Nu kun je met de afstandsbediening een lampje aan- en uitschakelen, of nog leuker een servo aansturen.

Tekstvak


#include <IRremote.h>

int RECV_PIN = 11;

IRrecv irrecv(RECV_PIN);

decode_results results;

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
    pinMode(7, OUTPUT); 
}

void loop() {
  
  //IR signal received
if(irrecv.decode(&results))
{

if(results.value==0x9E618877)
{
  digitalWrite(7, HIGH);   // set the LED on
            

}

else if(results.value==0x9E6148B7)
{
  digitalWrite(7, LOW);    // set the LED off
  
}
//receive the next value
irrecv.resume();
  
  }
}


  
 
ċ
Arduino-IRremote-master.zip
(33k)
wim van heusden,
20 feb. 2014 15:13
Comments