copy comp3 opdrachten

Comp 1 - Google Drive, opdrachten worden uitgedeeld
Comp 2 - website voor je portfolio
Comp 3 - online opdrachten
 
maak een  website voor je portfolio
 1. log in op google drive, ga dan naar http://sites.google.com en maak een nieuwe site
 2. noem je website bijvoorbeeld: 108827 (je eigen leerlingnummer)
 3. maak 3 pagina's:
 • over mijzelf
 • projecten
 • eigen vaardigheden


maak een enquête
 1. ga naar Google Drive en kies maak formulier
 2. maak een enquete over je presentatie van de malariamug
 3. stel vragen waaruit blijkt dat de invuller van de enquête iets geleerd heeft van jullie presentatie
 4. bijv. Hoe ontstaat malaria of kruis aan in welke gebieden malaria voorkomt
 5. maak minstens 10 vragen en gebruik alle verschillende typen vragen (meerkeuze,tekst,schaal,etc)
 6. voeg de enquête in op de malariapagina van je website
 7. hoe kun je zien wat mensen ingevuld hebben in de enquête?

Comp 3 - online tools
maak de volgende opdrachten

Comments