1. Ga naar Tinkercad.com en maak een account:

https://www.tinkercad.com/


2. Ga naar de afdeling LEARN en maak alle basic-lessen, 
hier heb je het eerste lesuur voor:


3. Maak van alle drie de volgende onderdelen 1 les. Gadgets, Buttons en Jewelry
4. Maak onderstaande figuur maar dan netjes, voor de juiste maten vraag de docent.

maak het bestand public en stuur de link naar de docent, zet het eindproduct ook in je portfolio
bij eigen vaardigheden:
  1. maak een nieuwe pagina noem die tinkercad
  2. kies invoegen gadget
  3. zoek naar 'iframe'
  4. kies selecteren
  5. plak de link van je Tinkercad model bij 'URL to Content'