1. kennismaken
  2. wat doe je op een Technasium
  3. ontwerpen & onderzoeken (film)
  4. ontwerpcyclus (film)
  5. lasercutter (film)
  6. de opdracht
  7. groepjes samenstellen
    • programma van eisen
    • mindmap