ordered 6-stappen
maak
materiaal
   1
kies een
vlak
   2
maak een schets in 2D    3
gebruik
smart dimension
   4
ga terug naar 3D    5
stel alles 
goed in en klik op finish

 6