vaardigheden‎ > ‎

concurrent engineering

  • Verkorting van het ontwikkelingsproces. Doordat er veel communicatie tussen de teams plaats vindt, beïnvloeden de teamleden elkaar in positieve zin. Vindt deze communicatie niet of slecht plaats dan ontstaan er misverstanden die later in het ontwikkelproces dienen te worden rechtgezet. Het rechtzetten van deze misverstanden (wijzigingsloops of engineering change orders) kosten veel doorlooptijd. Dus door goed met elkaar te communiceren wordt de ontwikkeldoorlooptijd (time-to-market) verkort.
  • Verhoging van de kwaliteit. Doordat de teamleden gelijktijdig met alle aspecten rekening houden wordt een kwalitatief beter product of dienst verkregen.
  • Verlaging van de kosten Omdat de doorlooptijd van het ontwikkelproces korter is kunnen er ook minder kosten worden gemaakt.
  • Rekening houden met alle aspecten van de productlevenscyclus. Door parallel te ontwikkelen wordt ook het energieverbruik, het onderhoud en het hergebruik aan het eind van de productlevenscyclus in het ontwerp meegenomen.

  bron : Wikipedia

Comments